Missie, Visie en Kernwaarden


  1. Home
  2. Over Mifani
  3. Missie, Visie en Kernwaarden
MISSIE:

Mijn missie is: Efficiënt verbinden. 

Mifani B.V. draagt bij aan het realiseren van doelstellingen van haar klanten. Door verbindingen te maken tussen processen, informatie & documentatie en techniek.

In een persoonlijk gesprek bepalen we de doelstellingen. Op basis hiervan realiseert Mifani B.V. geïntegreerde oplossingen in techniek en diensten.  Mifani BV streeft naar synerchie met haar klanten.

Efficiënt en verbonden met de klant en respectvol samenwerken, om als gezamelijk team door het bundelen van expertise te zorgen voor mooie resultaten.


VISIE:


Dit is mijn visie: 

De wereld verandert in snel tempo, tevens is er een groeiend tekort aan technisch geschoold personeel in alle lagen van de techniek. Echter wordt techniek steeds belangrijker in ons dagelijks leven en gaan de ontwikkelingen steeds sneller.
Hierdoor neemt de behoefte aan gebruik van efficiente tools toe, waarmee bedrijven structureel kunnen bouwen aan hun eigen producten of diensten. Mifani BV helpt deze bedrijven om oplossingen, engineering, uitvoering en onderhoudbaarheid met elkaar te verbinden.

De klant heeft de wens, Eplan heeft de techniek en software, Mifani BV heeft de kennis.


KERNWAARDEN:

De ambities staan direct verbonden met de kernwaarden. Deze bepalen de werkwijze.

  • Efficient ontwerpen en documentenbeheer voor technische installaties in elektrotechniek. Mifani BV helpt! Zo investeren we in een ‘duurzame’ relatie.
  • Je kunt vertrouwen op kwaliteit en kennis. Mifani BV gelooft dat kennis delen, kennis vermenigvuldigen is. Daarom neemt Mifani BV actief deel aan kennisuitwisseling      met klanten.
  • Aandacht en persoonlijke behandeling van klanten, zoals Mifani BV zelf behandeld wil worden. Hierin ligt de kracht van goede samenwerking.