Machinebouw & Factory automation


  1. Home
  2. Diensten
  3. Machinebouw & Factory automation
Elektrische engineering voor machinebouw & factory automation


Machines en productielijnen zijn voorzien van electrische installaties, besturingskasten, bekabeling en netwerken. Om down-time voor dit soort installaties te minimaliseren is een overzichtelijk machine ontwerp op elektrisch gebied cruciaal. Dit samen met een goede informatie voorziening van documentatie, schema's, overzichten en topologiën dragen bij aan de minimalisatie van stilstand en onderhoudbaarheid.

Op basis van de functionele beschrijving en mechanisch (pre)ontwerp, kan het elektrisch ontwerp worden opgezet. Het complete hardware ontwerp kent vele facetten zoals:

* Samen stellen van de IO lijsten
* Keuze besturingssysteem
* Systeem en netwerk integratie (Profinet, Profibus, ASI-bus, etc.)
* Component keuze van onder andere sensoren en actuatoren en elektrische componenten
* Uitwerken van E-schema's en documenten 
* Opstellen van test-documentatie
* Genereren van bestel-/artikellijsten, IO lijsten, kabellijsten e.a.
* Nauwe samenwerking met overige disciplines zoals de panelen bouw, software afdeling, klanten en leveranciers 

Mifani BV helpt de opdrachtgever om projecten te realiseren en kan ondersteunen met engineering, begeleiding en planning.